Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм разполага със съвременна материална база, която се стремим ежегодно да разширяваме и модернизираме.

 

Сградата на ПГЛПТ  разполага с 20 учебни стаи и кабинети, изцяло e санирана, газифицирана и с нова дограма на прозорците. Училището разполага с:

 

 

 

Компютърни кабинети

За учебни цели са обзаведени три компютърни кабинета. Във всички кабинети и класни стаи са монтирани мултимедийни системи. В сградата е изградена безжична интернет връзка, което дава възможност на учителите да прилагат интерактивни методи на обучение.

 

 

 

В централното фоайе е разположена видеостена, на която се излъчват специални учебни програми.

 

Иновативен кабинет по туризъм – Най-новият в ПГЛПТ. Той е изграден за нуждите на учениците в направление „Туризъм“.

 

Две модернизирани учебни кухни и учебен бар със зала за сервиране.

 

Училищен микробус за нуждите на учебните практики, състезания и екскурзии.

 

Физкултурен салон и фитнес зала. Спортна площадка с няколко игрища.

 

На разположение на учениците е библиотека, която непрекъснато се обновява с художествена и научна литература

 

Училищен парк, който днес разполага с над 150 дървета от 27 вида. Традиция в гимназията е почистването, опазването, обогатяването и поддържането на училищния парк. Така освен формирането на трудови навици, у учениците се възпитава любов към природата и осъзнаване на значимостта на всяко живо същество в нея.

 

Модерната материално-техническа база позволява формирането на активни, самостоятелни и отговорни личности. Във всяка класна стая има компютър с необходимите за отделните дисциплини периферни устройства и достъп до интернет. Това позволява учениците да са активната страна в учебно-възпитателния процес. Под вещото ръководство на квалифицирания педагогически колектив се развиват интелектуалните и творческите заложби на будните любознателни ученици.

 

С цел осигуряване безопасността на учениците, сградата на училището е оборудвана с  камери и се осъществява непрекъснато видеонаблюдение.