ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА  ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ

ГР.КАЗАНЛЪК

 

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 

Клас

Професия/

Специалност

Степен

на

ПК

ДИППК -

Защита на дипломен проект в теоретичната част

Срок и място за оповестяване на резулта-тите

ДИППК

част по практика на професията

(Защита на дипломен проект в практическата част)

Срок и място за оповестяване на резулта-тите

Дата

Час

Място на провеждане

Дата

Час

Място на провеждане

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

 

12a

“Икономист”

“Икономика и мениджмънт”

трета

23.05.2023г.

8:30 часа

каб. №11

26.05.2023г.

канцелария

05.06.2023г.

06.06.2023г.

13:30

13:30

каб. №11

07.06.2023г.

канцелария

12б

“Хотелиер”

“Организация на хотелиерството”

трета

23.05.2023г.

8:30 часа

каб. №12

26.05.2023г.

канцелария

05.06.2023г.

10:00 часа

каб. №12

07.06.2023г.

канцелария

12в

“Ресторантьор”

“ПОЗХР”

трета

23.05.2023г.

8:30 часа

каб. №13

26.05.2023г.

канцелария

06.06.2023г.

8:30 часа

каб. №16

по график

07.06.2023г.

канцелария

мин. год.

“Екскурзовод”

“Екскурзоводско обслужване”

трета

26.05.2023г.

13:30 часа

каб. №14

29.05.2023г.

канцелария

01.06.2023г

10:30 часа

каб. №12

05.06.2023г.

канцелария

 

 

АНТОНИ ИЛИЕВ:.……………….

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ, ГР. К-К