КРЪГЛА МАСА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ НА ТЕМА ПСИХИЧЕСКО И ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ се проведе в ПГЛПТ гр. Казанлък. Цвети Пагелска, Рая Филипова, Любомир Фънев, Денис Саити и Александър Йовчев поставиха главните проблеми, които стоят пред тийнейджърите. Разискваха се темите за агресията, девиантното поведение, както и причини за депресивни епизоди и паник атаки при младите хора. Учениците споделиха личен опит и даваха съвети на съучениците си как да се справят с агресията и как да постъпят, ако се усещат застрашени. "Отне ми две години за да се измъкна от вредна за мен компания и да повярвам в себе си и своите възможности. Сега, в ПГЛПТ намерих своята среда и се радвам, че за тези няколко месеца не съм видял или чул за проява на агресия", сподели Александър. "Искам да кажа на своите съученици да не се страхуват и да не позволяват някой да ги потиска. Нека да отстояват смело мнението си и да се защитават от нападки", каза Рая. "Трябва да бъдем внимателни подбирайки приятелския си кръг. Не бива да допускаме агресивни хора в него, а ако вече има такива трябва да направим всичко възможно за да ги променим към по-добро" беше категоричен Денис. Любомир апелира към повече внимание от страна на родителите и контрол на поведението на техните деца. "Трябва да си дадат сметка, че агресивното поведение на децата им е зловредно и опасно", а Цвети обобщи: "Недобронамерените прояви на тийнейджърите идват от ниското им възпитание. То е и причината с времето те да влязат и в неблагоприятна социална среда и да извършват противообществени прояви". Организатори на мероприятието бяха Г-жа Тина Янева, г-н Владимир Ралев и г-н Димитър Спасов, които поставиха на полето на теоретичната полемика и практическите предизвикателства най-актуалните аспекти за абнормното поведение и техниките за справяне с него. Очаква се съвещанието да предизвика интерес към проблематиката и да провокира ползотворни дискусии за решаване проблемите с изолирането, виктимизацията и насилието към подрастващите. В гимназията активно функционира Училищна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Комисията може да бъде сезирана при всеки случай или намерение за агресивно поведение. Видеото от съвещанието ще бъде предоставено на класните ръководители в ПГЛПТ, които ще го представят пред класовете си.

За втора поредна година сдружение " Жените на Казанлък " в партньорството с Общинска библиотека *Искра" организира среща на момичета лидери. Тази година това бяха момичета от от 10 кл.на ПГЛПТ гр
Казанлък. На срещата бъдещите лидерки споделиха какви качества според тях трябва да притежават жените лидери, как трябва да се справят в трудни ситуации и какво ги отличава от мъжете лидери. Част от лидерските качества момичетата демонстрираха в различни игри, където показаха креативност, упоритост, бързина, работа в екип .
260458697_2992711920969840_4831144591981151564_n.jpg260214239_2992707584303607_8894308669509808791_n.jpg260469362_2992707594303606_2215260479030796561_n.jpg260491761_2992707477636951_7802962588078700350_n.jpg260489663_2992707487636950_3780133632748111725_n.jpg260126683_2992711937636505_4045524880037082019_n.jpg260294554_2992707467636952_4561041352462386639_n.jpg260217189_2992711944303171_1337615244151076879_n.jpg