Първият учебен ден на новата 2021/2022 учебна година отбелязаха в ПГ по лека промишленост и туризъм. Въпреки глобалната пандемия и рестрикциите породени от КОВИД-19, училищният двор на ПГЛПТ оживя отново с радостната глъч на ученици, учители, служители и гости на тържеството. Пълен прием - 3 нови паралелки и 78 ученици в тях прекрачиха прага на училището за първа година. Както винаги новите ученици бяха най-развълнувани. На тях им предстои да опознаят училището и неговите традиции, учителите и своите съученици. Предстоят им запознанства и приятелства, повечето от които ще запазят за цял живот. И вълнуващи спомени от този кратък и неповторим училищен живот.
Специалностите на новоприетите ученици са следните:
8а клас: „Електронна търговия" с класен ръководител Иванка Джонджорова
8б клас: „Хотелиерско обслужване” с класен ръководител Наталия Добрева
8в клас: „Кетъринг” с класен ръководител Недялка Георгиева
Директорът на ПГЛПТ - Антони Илиев приветства всички ученици и им пожела спокойна и успешна година. Той увери осмокласниците, че са направили верният избор и изрази надежда, че с достойнство ще носят званието ученици на ПГЛПТ.
С много настроение и бурни аплодисменти бяха посрещнати и изявите на училищните таланти - Любомир Фънев и Жельо Мирев. Поздрав за всички поднесе и талантливата певица Таня Мазнева.
Училищният ученически съвет изненада учители и ученици с подаръци и специално изготвени послания към всички за успешна нова учебна година.
Честит празник!
242097832_2942525799321786_5188694528927589515_n.jpg241854981_2942525829321783_6947809711690575446_n.jpg242099547_2942525945988438_4260866984258072325_n.jpg242112459_2942525882655111_4079600620094739754_n.jpg242134466_2942525742655125_5111834865921548626_n.jpg241854981_2942525675988465_4557852580450421083_n.jpg242054039_2942525852655114_8502159098148902339_n.jpg242048109_2942525872655112_640717356352735290_n.jpg
В навечерието на първия учебен ден Кметът Галина Стоянова проведе поредица от срещи в Зала №6 на Общината с училищни директори, сред които и този на ПГЛПТ Антони Илиев, за да се увери в готовността за начало на учебната 2021/2022 година. „Тази година вместо ние да дойдем при Вас на 15-и септември, решихме да Ви поканим в Общината. Трябва да покажем личен пример за спазването на противоепидемичните мерки.", посочи Кметът на Казанлък.
В разговорите с директори на училищата в град Казанлък директорите заявиха, че запазват качеството на образованието, въпреки трудната 2020 година, запазва се и броят на учениците, с лек ръст на завърнали се от чужбина деца, запазен е и преподавателският състав. „Сигурна съм, че децата получават най-доброто като образование, грижа и възпитание!“, заяви Галина Стоянова.
Антони Илиев, както и останалите директори, получи поздравителен адрес и цветя от Кмета. За учебната 2021/2022 година Галина Стоянова пожела „Бъдете здрави Вие и Вашите семейства, децата и родителите! Дано новата учебна година да е по-спокойна, присъствена и успешна!“.
За коктейла на откриването на обновената си сграда Педагогическият факултет на Тракийския университет в Стара Загора се довери на ПГЛПТ. Събитието бе изключително посетено, а нашите учители и ученици се представиха на изключително ниво. С разнообразни вкусотийки от усмихнатите представители на ПГЛПТ бяха посрещани гостите на Университета. Те останаха очаровани от вниманието и работата на нашите възпитаници.
Педагогическият факултет на Тракийски университет е втори по рейтинг в страната.
На откриването на изцяло обновената сграда присъства и деканът на учебното звено проф. Таня Борисова, която в Благодарствено писмо до Директора на ПГЛПТ поднася своята "огромна благодарност за отзивчивостта и креативността" по повод подготовката и организацията на коктейла за официалното откриване на учебната 2021/22 г. От Висшето учебно заведение изразиха своето желание за бъдеща работа между двете образователни институции.
 

Помощ от 300 лева за всички първокласници и осмокласници през новата учебна 2021/2022 година Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

 копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено в ДСП по настоящия им адрес по следните начини:

 лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);  чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

 чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис; Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в ДСП или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialnopodpomagane/semeyni-pomoshti , както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване. Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм взе активно участие в Панорама на професионалното образование в Казанлък. Целта на инициативата е да се информират учениците и техните родители за професиите и специалностите, по които се извършва обучение в професионалните учебни заведения в Казанлък и за новостите в професионалното образование. На специален щанд учениците от гимназията демонстрираха изискан кетъринг и карвинг, специални умения в сферата на хотелиерството и туризма и предимствата на актуалната онлайн търговия. Ученици и преподаватели от ПГЛПТ запознаха всички гости на Панорамата с трите специалности, по които ще се осъществи план-приемът през новата учебна година. За трета поредна година гимназията ще осъществи прием в специалност „Електронна търговия“, като интересът към нея е изключително голям в национален мащаб. Другите две са традиционните и утвърдени вече в гимназията „Организация на хотелиерството“ и „Кетъринг“.
Учениците ни отново бяха изключително всеотдайни, атрактивни и привличаха постоянно гости на щанда на гимназията с визията и доброто настроение, което излъчваха през целия ден.
184717310_2852027691704931_2443335451503668385_n.jpg184936267_2852026341705066_6204180067100826252_n.jpg184857616_2852026298371737_1639782197085070259_n.jpg184544728_2852027748371592_1971183416151818211_n.jpg184681882_2852027851704915_7412439526024545868_n.jpg185253070_2852029338371433_6997893971270721022_n.jpg185222471_2852027805038253_6708194613282970614_n.jpg184800118_2852026428371724_5254592242473835015_n.jpg