Европейски ден на спорта в училище се проведе в ПГ по лека промишленост и туризъм.Тази година темата е #БезОтпадъци

Игрите бяха посветени на опазване на околната среда, намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране. 

Европейският ден на спорта в училище насърчава физическата активност, като се залага на елемента на забавлението, за да се повиши усещането за "принадлежност към училището" за всеки участник!