КРЪГЛА МАСА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ НА ТЕМА ПСИХИЧЕСКО И ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ се проведе в ПГЛПТ гр. Казанлък. Цвети Пагелска, Рая Филипова, Любомир Фънев, Денис Саити и Александър Йовчев поставиха главните проблеми, които стоят пред тийнейджърите. Разискваха се темите за агресията, девиантното поведение, както и причини за депресивни епизоди и паник атаки при младите хора. Учениците споделиха личен опит и даваха съвети на съучениците си как да се справят с агресията и как да постъпят, ако се усещат застрашени. "Отне ми две години за да се измъкна от вредна за мен компания и да повярвам в себе си и своите възможности. Сега, в ПГЛПТ намерих своята среда и се радвам, че за тези няколко месеца не съм видял или чул за проява на агресия", сподели Александър. "Искам да кажа на своите съученици да не се страхуват и да не позволяват някой да ги потиска. Нека да отстояват смело мнението си и да се защитават от нападки", каза Рая. "Трябва да бъдем внимателни подбирайки приятелския си кръг. Не бива да допускаме агресивни хора в него, а ако вече има такива трябва да направим всичко възможно за да ги променим към по-добро" беше категоричен Денис. Любомир апелира към повече внимание от страна на родителите и контрол на поведението на техните деца. "Трябва да си дадат сметка, че агресивното поведение на децата им е зловредно и опасно", а Цвети обобщи: "Недобронамерените прояви на тийнейджърите идват от ниското им възпитание. То е и причината с времето те да влязат и в неблагоприятна социална среда и да извършват противообществени прояви". Организатори на мероприятието бяха Г-жа Тина Янева, г-н Владимир Ралев и г-н Димитър Спасов, които поставиха на полето на теоретичната полемика и практическите предизвикателства най-актуалните аспекти за абнормното поведение и техниките за справяне с него. Очаква се съвещанието да предизвика интерес към проблематиката и да провокира ползотворни дискусии за решаване проблемите с изолирането, виктимизацията и насилието към подрастващите. В гимназията активно функционира Училищна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Комисията може да бъде сезирана при всеки случай или намерение за агресивно поведение. Видеото от съвещанието ще бъде предоставено на класните ръководители в ПГЛПТ, които ще го представят пред класовете си.