През месец април ПГЛПТ спечели конкурсен проект на Националната кампания „Чиста околна среда-2022г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“. Проектът е „Нашият училищен двор- красив и желан“ е на стойност 7 500лв. Основните цели в него са разнообразяване на образователната среда в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, чрез обособяване на „Нашият училищен двор-красив и желан” .Това би допринесло за подобряване ефективността на учебния процес, като го направим по-отворен и по-интерактивен. „Нашият училищен двор –красив и желан” осигурява личната връзка на децата с природата. Проведените учебни часове и инициативи ще повишат отговорността на учениците към природата и ще допринесат за изграждане на екологични умения и навици.
С доброволния труд и участие както на възрастните, така и на учениците, училището ще придобие още по-привлекателен вид, ще стане още по-зелено и ще доведе до ново отношение към природата, към грижата за опазването й и ще се повиши екологичната култура на младите хора, за да могат да подредят света около себе си, като го направят най- уютния и желан кът за живот. Мисълта, че се грижат не само за здравето си, но запазват и околната среда и поне малко допринасят за един по-добър свят за бъдещите поколения, ще им донесе много положителни емоции и ще ги направи съвременно мислещи интелигентни хора
Дейностите, предвидени по проекта са: Цялостна оборка на двора и поставяне на кошчета за боклук, изработени от рециклирани материали;
Облагородяване на училищния двор с поставяне на кашпи с цветя, вечнозелени храсти и засаждане на едногодишни и многодишни растения;
Провеждане на интердисциплинарен урок по биология, съчетан с музика и изобразително изкуство;
Провеждане на учебни часове на открито в двора на училището в така създадената „Зелена класна стая“ по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и по занимания по интереси на клуб “ Пътят към природата“ от тематична област „Екологично образование и здравословен начин на живот“.
Ще бъде изграден и специален Еко-кът, който ще бъде изграден от дървени пейки и маси, разположени в полукръг, което предполага по-добра комуникация между участниците в учебно-възпитателния процес, а също така и през времето за почивка и отмора.
В обособеното пространство на терен с естествен камък ще бъде разположена къщичка за книги, която ще даде възможност за обмен на литература между учениците и ще провокира интереса към четенето, обмяната на идеи, творческото писане.
ПГЛПТ е единствената гимназия в Казанлък и една от малкото в областта със спечелен проект в Националната кампания "Чиста околна среда 2022г."