ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към училище Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм,  гр. Казанлък

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Каним Ви, на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 20.12.2016 г. от 17.30 часа, в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, ул. „Кайнарджа“ № 33. 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на председател на Обществения съвет

Приложено, Ви изпращам поименен състав на обществения съвет при ПГЛПТ, гр. Казанлък. 

Моля, в срок до 16.12.2016 г., да потвърдите Вашето участие в заседанието.

 

АНТОНИ ИЛИЕВ,

ДИРЕКТОР НА ПГЛПТ, ГР. К-К                 

 

 

Прикачени файлове:
Свали този файл (Pokana_zasedanie_uchilishte.pdf)Pokana_zasedanie_uchilishte.pdf[ ]