С П И С Ъ К

на свободните места в паралелките, 

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2021 / 2022 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

 
 

1.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

10а

2

Корнелия Владева

2.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

10б

1

Гергана Тенева

3.

Ресторантьор

Кетъринг

10в

3

Петя Гайтанджиева

4.

Икономист

Икономика и мениджмънт

11а

8

Тома Башкехайов

5.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

11б

6

Нели Налбантова

6.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

11в

7

Мария Чочева

7.

Икономист

Икономика и мениджмънт

12а

2

Димитър Спасов

8.

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

12б

6

Катя Семерджиева

9.

Ресторантьор

Кетъринг

12в

5

Диана Хаджиатанасова