Допълнителен кръг за записване на ученици за попълване на незаетите места след трети етап на класиране на ученици в 8 клас за учебната 2022 / 2023 г. по следния график :

 

  1. Прием на документи за участие в класиране /от 8:00 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на училището/  - 29.08.2022 г. – 30.08.2022 г.
  2. Класиране на учениците                                   -  31.08.2022 г.
  3. Записване на приетите ученици                       -   01.09.2022 г.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление  за участие в класиране /по образец / 
  2. Диплома за основно образование
  3. Служебна бележка за положени НВО
  4. Медицинско свидетелство

 

 

 

 

С П И С Ъ К

на свободните места в паралелките, 

по които се осъществява обучение в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

учебна 2022 / 2023 година

 

№ по ред

Професия / специалност

Клас

Брой ученици в класа

Класен ръководител

1.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

0

Нели Налбантова

2.

Ресторантьор

Кетъринг

0

Мюзеян Гарванова

3.

Организатор Интернет приложения

 

Електронна търговия

1

Иванка Джонджорова

4.

Ресторантьор

 

Кетъринг

1

Недялка Георгиева

5.

Организатор Интернет приложения

 

Електронна търговия

10а

1

Валентина 

Калчева

6.

Хотелиер

 

Организация на хотелиерството

10б

2

Тина Янева

7.

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

11а

2

Корнелия Владева

 

Хотелиер

Организация на хотелиерството

11б

2

Гергана Тенева

 

Ресторантьор

Кетъринг

11в

4

Петя Гайтанджиева

6.

Икономист

Икономика и мениджмънт

12а

11

Тома Башкехайов

7.

Хотелиер

Организация на хотелиерството

12б

7

Владимир Ралев

8.

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

12в

8

Мария Чочева