С П Р А В К А 

за прием на ученици в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

за учебната 2021 / 2022 година

след завършен 7 клас 

№ по ред

 

                                    ПРОФЕСИЯ / СПЕЦИАЛНОСТ

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой ученици

 

След завършен ­­ VІІ клас

 

 

 

 

1.

Професия:  „Организатор интернет приложения”

Специалност:   „Електронна търговия”

/с  разширено изуване на английски език/

дневна

5

26

2.

Професия:   „Хотелиер

Специалност:   „Организация на хотелиерството”

/с разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

3.

Професия:   „Ресторантьор”

Специалност:  „Кетъринг”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

дневна

5

26

   

БАЛООБРАЗУВАНЕ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І

ІІ

ІІІ

ІV

професия

Организатор интернет приложения

специалност

Електронна търговия

/с разширено изучаване на английски език/

НВО - Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Информационни технологии

Професия

„Хотелиер

Специалност

 „Организация на хотелиерството”

/с разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

География и икономика

професия

 „Ресторантьор”

Специалност

„Кетъринг”

/без интензивно и без разширено изучаване на английски език/

НВО

Математика Х 2

НВО

БЕЛ Х 2

БЕЛ

Биология и здравно образование

 

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТТА

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по
държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
проверка на способностите
до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране
до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.