15 ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм ще реализират двуседмична производствена практика в третия по големина град в Унгария – Сегед. Те са заедно с преподавателите Невена Кехайова и Петя Гайтанджиева. Практиката е основната част от проект №2021-1-BG01-KA112-VET-000020357 „Съвременни тенденции и технологии в производството на диетични храни и болнично хранене.“ Основната цел на проекта е повишаване качеството на професионална подготовка в ПГЛПТ и насърчаване на мотивацията за учене и развиване на предприемаческо мислене на учениците и придобиване на нови знания и умения, удовлетворяващи потребността както на бизнеса в сферата на туризма, така и на младите хора. Учениците са от специалностите "Кетъринг" и "Организация на хотелиерството"

 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.