В началото на април 15 ученици от ПГЛПТ от специалност "Електронна търговия" (10. и 11. клас) проведоха производствена практика в Лисабон - столицата на Португалия. Те реализираха двуседмична мобилност по програма „Еразъм+“ по проект "Онлайн предприемачество - професия на бъдещето". Придружаващи учители бяха Корнелия Владева - преподавател по предприемачество и икономика, и Валентина Калчева - преподавател по английски език. Учениците работиха с ментори от компанията за дигитален маркетинг „Sica creative“. През двете работни седмици възпитаниците на ПГЛПТ се учиха как да промотират известни брандове, да изграждат интернет страници, да създават интерактивен дизайн и развиваха своите презентационни умения. Част от мобилността включваше уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където се запознаха с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

Културната програма на учениците по традиция бе изключително богата. Те успяха да се докоснат до голяма част от забележителностите на красивия Лисабон и до архитектурните шедьоври на Синтра.

Партньорска организация на ПГЛПТ и в този проект е Асоциация EURIETA, базирана в столицата Лисабон.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.