Участниците в проект „Онлайн предприемачеството- професия на бъдещето“ по програма „Еразъм+“ стартираха практиката си в гр. Лисабон, Португалия.

Първите работни срещи вече са факт. Учениците се срещнаха със своите ментори от компанията за дигитален маркетинг Sica creative, които ги запознаха  с темата: „Дигитален маркетинг“ и им представиха платформите, с които предстои да работят по време на практиката си.  През двете работни седмици учениците ще се учат как да промотират известни брандове и да изграждат интернет страници посредством Wordpress; ще създават интерактивен дизайн с Canva и ще развиват своите презентационни умения. Предстоят  уъркшоп с представители на IT сектора и посещение на стартираща компания във винарската индустрия, където ще се запознаят с за начините за онлайн продажби в страната и чужбина и различните маркетингови подходи.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.