Петима преподаватели и двама ученици, водени от директора на ПГЛПТ Антони Илиев, гостуваха на ПГ „Генерал Владимир Заимов“, гр. Сопот. Целта на визитата бе да се наблюдават иновативни практики в училището партньор по НП „Иновации в действие“. Другите две неиновативни училища, партньори в проекта, са Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Кърджали, и Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен.
Три иновативни урока бяха представени по време на мобилността. Те бяха в направления „Ресторантьорство и кетъринг“, „Туризъм и свободно време“ и „История, изкуство и литература“. Стилни, атрактивни и любознателни учениците на ПГ "Генерал Владимир Заимов" и техните всеотдайни преподаватели се постараха да покажат своите иновации по интересен и различен начин. Домакините бяха подготвили и интересна програма, в която предложиха иновативно пътуване във времето и запознаване с традициите на малкия, но наситен с история възрожденски град.
В рамките на посещението екипът от ПГЛПТ имаше възможност да разгледа учебните кабинети, работилниците, както и специализираните STEM кабинети.
През месец юни ПГЛПТ ще бъде домакин на втората мобилност по проекта и ще представи пред партньорските училища своята иновация, свързана с проектния метод и неговото приложение в обучението.