Г-жа Иванка Петкова - старши експерт по професионално образование и обучение в РУО, гр. Стара Загова, бе на мониторинг в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък по проект "Ученически практики 2"

 

Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2

 

 ресторант "Сезони"

Кафе-аперитив "Белеза"

 

Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2

ресторант "Константина Палас"

 

 

Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2

 

 

Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък разширяват и надграждат знания и умения в реална работна среда по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики” - фаза 2