My motherland – Kazanlak and its region

Участници в проектната разработка „Моята родна земя – Казанлък и неговият регион“ по проект Иновативно училище са учениците от 9а клас, специалност „Електронна търговия“, с ръководител Валентина Калчева, преподавател по английски език..

Основната цел на проекта е да се събуди интерес у учениците от 9а клас към богатствата на Казанлъшкия регион – население, култура, наследство и традиции, правейки паралел с богатствата на света от раздела My motherland and the world  от учебника Legacy B1.1. Използвайки английския език те ще представят Казанлъшкия регион в изброените направления под формата на сайт.

https://sites.google.com/view/my-motherland-kazanlak-and-its/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0

 

 

 

 

 

Разработката е включена в плана на дейностите по проект: „Проектният метод – креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 г. Предназначена е за учениците от 10 а клас - специалност „Икономика и мениджмънт“. Ръководител на проектната разработка е Тома Башкехайов, преподавател по География и икономика.

 

С проектната разработка се цели бъдещите икономисти да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество, чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване. С активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще придобият умения и знания, които могат да им бъдат полезни както в училище така и в избраната от тях професия.

Проектната разработка “Време е да се преброим“, предвижда да се запознаят учениците с целите на Националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., като за целта се проведе среща с представител на общинска преброителна комисия. 

При реализиране на проекта учениците ще се запознаят с преброителната карта от предходното Национално преброяване /2011г./. и ще разработят вариант на преброителна карта с която да проведат преброяване на населението и жилищния фонд на своите семейства. Събраните данни ще се обработят и анализират. Получените резултати ще бъдат представени във вид на презентация.

 

Проектната  разработка „Финансите на моят град“ е включена в плана на дейности по проект “Проектният метод- креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм” за учебната 2020/2021 година. Предназначена е за ученици от 12а клас, специалност Бизнес администрация“ . Ръководител на проекта е Иванка Джонджорова, преподавател по ПП.

Целта на проекта е учениците да натрупат знания и умения за паричните отношения, възникващи по повод набирането на финансови средства за местния бюджет и тяхното използване под формата на държавни разходи. Изучаването на  финансите е свързано с усвояването на знания и умения за управлението на паричните потоци на фирмата при набавянето на финансови ресурси и тяхното влагане в различни активи.

Учениците ще представят иновативни предложения, свързани с изразходване на средства за разрешаване на проблемите в град Казанлък. 

 

 

Основната цел на проекта е да се събуди интерес в учениците от 10 клас в ПГЛПТ към историята на родния край. Да  ги  провокира към изследователска и творческа работа чрез проучване на  църковна архитектура, иконопис, духовен живот в Казанлъшкия край. Сформираните екипи ще изучават избрани от тях православни храмове както от Казанлък, така и от околните села. Като резултат от проучването трябва да се  създадат презентация /карта / пътеводител на православните храмове в Казанлъшкия край . Целият проект трябва да е съпроводен от заснемане на църкви и моменти от църковен живот в Казанлъшко. На финала ще се представи  изложба от снимки на Казанлъшки църкви и  презентация /пътеводител  „Светлина от храма- православни църкви в Казанлъшко“.

Ръководител: Катя Семерджиева

Участници: Ученици от 10 а клас

https://padlet.com/yoanagovedarova27/fczn13vh8829zlba

https://padlet.com/stela1308/lq4aljhd7jqq2jni

Основната цел на проекта е да се запознаят учениците от 11 б клас с чуждоезиковия  аспект в професията на екскурзовода. За целта се предвиждат различни дейности в тази насока, свързани с по-доброто усвояване на тематичния лексикален запас в английския език. Тези дейности ще бъдат съобразени с темата на проекта и обвързани с родния край - Казанлъшката розова долина.

Важна част от иновациите ще бъде споделянето на опит от професионалисти в екскурзоводското обслужване - вдъхновяващите им история и предизвикателствата пред тях. Проектният метод също е широко застъпен тук - учениците ще бъдат разделени на работни екипи, всеки от които ще изпълнява конкретна задача в определен срок.

Предвижда се провеждане на класна стая на открито, която ще "потопи" бъдещите екскурзоводи в естествена им среда на работа. Ще бъдат организирани специален куиз на английски език, лексикон на екскурзовода, както и специална "кръгла" маса, на която ще се обсъдят тенденции и проблеми в екскурзоводското обслужване. Финалът на "Екскурзоводи в действие" предвижда провеждането на информационна кампания "Екскурзоводът в 21 век - "пътеводител" в действие ", която ще бъде насочена към развитието на професията на екскурзовода в световен мащаб и добрата чуждоезикова подготовка, като основен фактор за професионализъм в професията

ЛЕКСИКОН НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА         

Lexicon of the traveler

 

                                          ВЪПРОСНИК

1. Вашето име..........................................................................

2. Опишете се с три думи......................................................

................................................................................................

3. Обичате ли да пътувате...................................................

4. Ако да....защо ? Какво Ви носи пътуването...................

..............................................................................................

.................................................................................................

5. Коя е любимата Ви дестинация ?

5.1. В България......................................................................

5.2. В чужбина.......................................................................

6. Вашата мечтана дестинация е.............................................

7. Кой е най-силният Ви спомен от пътешествие, на което сте били.............................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

8. С какъв транспорт обичате да пътувате?

....................................................................................................

9. С кого пътувате най-често.......................................................

......................................................................................................

 

10.БЛИЦ:  Море или планина.......................................

                 България или чужбина................................

                 Лято или зима..............................................

                 Пеша или с кола..........................................

                 Със или без Екскузовод...............................

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

.