1.      Проектна разработка  Рисунка в чиния“

Участници в проектната разработка „Рисунка в чиния“  са учениците от 11в  клас, специалност „Кетъринг “, с ръководител нели Добрева-Налбантова, преподавател по професионална подготовка.

Основна цел на проекта е надграждане на теоретичните и практически знания на учениците, практическа онагледеност и добиване на нови знания в реална обстановка, както и .разгръщане на инициативност и въображение, за експериментиране, проявяване на интересите на учениците.. 

Проектът ще се осъществи съвместно с фирма „Йоги – 5“, гр. Казанлък. Учениците ще провеждат своите занимания в реална обстановка – във фирма „Йоги – 5“.

 

2. Проектна разработка   Библиотеката – съкровищница на словото

Участници в проектната разработка Библиотеката – съкровищница на словото

са учениците от 9а  клас, специалност „Електронна търговия “, с ръководител  Мая Глушкова, преподавател побългарски език и литература..

Целта на проекта е свързана със сътрудничество между училищната общност и външни институции в интерес на учениците.

           Основна цел на партньорството с Общинска библиотека „Искра“ е събуждане на интерес и любов към литературата и културните ценности. Това ще осмисли свободното време на учениците, ще развие тяхното въображението и ще изгради трайни навици за четене. Крайна цел на сътрудничеството е формиране на умения за учене през целия живот.

       Партньорството е един процес, който подлежи на развитие. Той е неизчерпаем инструмент, имащ бъдеще, който ще покаже пътя към голямото значение на обществената библиотека.

3. Проектна разработка  “Взаимодействие между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионалното израстване на учениците“-  съвместна дейност в часовете по история и цивилизации и география и икономика

 

През учебната 2023/2024 г. учениците от 10 б клас - специалност „Организация на хотелиерството“ ще имат възможност да участват в проект “Взаимодействие между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионалното израстване на учениците“.

С проектната разработка се цели бъдещите хотелиери да могат да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване.

Работата и единодействието с различни институции ще премине през няколко модула. Първият модул “Държавното управление – барометър на демократичните процеси в България“, предвижда да се запознаят учениците с общински и държавни органи на властта, като за целта се проведе среща с представители на общинска избирателна комисия, общински съвет, община Казанлък, районен съд Казанлък,  Президентство, Народно събрание.

Вторият модул „ Приятели на армията“ има за цел учениците да придобият занятия свързани с материалната част на стрелковото оръжие, усвояване материалната част за защита от ядрено, химическо и биологично оръжие, медицинска подготовка и запознаване с мерките за безопасност при стрелба.

Третият модул „Учим се от миналото , създаваме бъдеще“ цели да активира и мотивира връзката между културните институции и училище; Да покаже ефективността на принципа за нагледност, въздействието на опита и познавателната стойност на учене в неформална образователна среда (използване на музейни ресурси в реална и онлайн среда: експозиции; движими културни ценности – документи, снимки, артефакти и други).

4. Проектна разработка: „Взаимодействието между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионално израстване на учениците“ – съвместна дейност в часовете по Обща икономическа теория

През учебната 2023/2024г. учениците от 10 а  клас, специалност „Електронна търговия“ ще имат възможност да участват в проект „Взаимодействието между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионално израстване на учениците“ в ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък

Целта на проектната разработка  е учениците да могат:

ü  да формират личностни качества, възпитават характера си и да усвояват ключови компетентности;

ü  да подобрят образователните си резултати;

ü  да бъдат уверени и конкурентоспособни;

ü  да познават правилните норми за успех, силата на личния принос, ролята на проактивното мислене.

С  активното си участие в дейностите по реализиране на проекта учениците ще натрупат знания и умения, които ще им бъдат полезни както в училище, така и в избраната от тях професия.

Представителите на бизнеса и различните институции и организации участват

като съмишленици и партньори, подкрепящи процеса на личностно и професионално израстване на учениците.

 

 

На основание Решение № 469 на МС от 7 юли 2023 г. (публ. 14.07.2023 г.) за приемане  Списък на иновативните училища за учебната 2023/2024 година, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  получи статут на иновативно училище.

Име на иновацията: „Взаимодействието между училище, институции и бизнес в подкрепа на личностното и професионално израстване на учениците“

Продължителност на иновацията: четири  години

Целта на иновацията е да се даде възможност на учениците да направят връзката между училището и реалния живот. Чрез осъществяването на връзката между институции, бизнес и училище ще се развият важни умения, които осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния млад човек.  Чрез участието си в иновативния процес учениците  ще имат възможност да изучат и съпреживеят  в извънучилищна среда част от учебното съдържание. Целта на иновацията е да насърчи интелектуалното, емоционалното, социалното, културното, личностно и професионално развитие на младите хора. Това ще се отрази на повишаване качеството на образователния процес.

Гимназията ни ще бъде едно от Иновативните училища в Казанлък за поредна година

Учениците от 10 в клас на ПГЛПТ разгледаха експозицията на етерично-маслени продукти в Музея на етеричните масла в Казанлък. Те бяха водени от преподавателят по биология и химия в гимназията Невена Кехайова. Децата работят по проект Иновативно училище, а темата им е "Лечебната сила на етеричните масла". Те имаха възможност и да тестват някои от продуктите и да се запознаят с техните свойства. Техен гид в музея бе бившата възпитаничка на ПГЛПТ Елена Гълъбова, която подробно им разказа , всичко което им бе нужно за иновацията. 

За поредна година ПГЛПТ е в списъка на Иновативни училища и е едно от осемте на територията на община Казанлък.

345227881_911844900243168_7052334051595960704_n.jpg344374181_1409528333220585_5127495582316762865_n.jpg345250762_3393017617637481_4674974983684097667_n.jpg345247528_248424077680136_3585116952440217907_n.jpg345600396_782249186517364_3955699932931282441_n.jpg345263680_6616701548354362_17856269815128194_n.jpg345173266_710166771113221_2723621133984236433_n.jpg345426270_1243206976312504_1968997229716171409_n.jpg345435166_6132811523500515_4952204116507664563_n.jpg

Уникална разработка представиха учениците от 10 а клас при ПГЛПТ. В рамките на проект "Иновативно училище" те представиха своя специален сайт посветен изцяло на живота и делото на Апостола на свободата-Васил Левски. Проектната разработка е със заглавие "Дела трябват, а не думи" и разглежда различни аспекти от житота на великия българин. В сайта са събрани голяма част от стихотовренията, посветени на Левски; къщите в казанлъшко, в които е отсядал Дякона, негови автентични снимки и портретите му в изобразителното изкуство. Интерактивни карти пък представят със снимки и локации паметниците на Апостола в България и по света. Специална част от сайта е посветен на посещенията на Левски в Розовата долина и неговите съратници в областта. Тук може да откритиете дори любимите песни на българският революционер. Съставителите са подготвили и интерактивни игри и кръстословици, посветени на Васил Левски. Ръководител на проектната дейност е преподавателят по история в ПГЛПТ Катя Семерджиева. Тя сподели, че е изключително доволна от себераздаването, желанието за работа и отговорността, която всеки е проявил, за да могат днес да споделят сайта пред всички казанлъчани. 

https://sites.google.com/view/saitzavasilevski 

Изработване на мартеници, за набиране на средства за построяването на "Къща на мечтите" върху изсъхналата албиция в двора на училището